Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก description

ทัวร์เกาะหมาก

โปรแกรมทัวร์เกาะเสม็ด

วันที่ 1
06:00 น. ถึงจังหวัดตราด ในกรณีที่ท่านมารถทัวร์ จะมีพนักงานมาต้อนรับและดูแลท่าน และนำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือ ส่วนถ้าท่านขับรถมาเอง ให้ท่านขับตามแผนที่มายังท่าเรือได้เลย
08:30 น. ถึงท่าเรือ เตรียมออกเดินทางสู่รีสอร์ทที่เกาะหมาก โดยเรือเร็ว(speed boat)
09:00น. ออกเดินทางจากท่าแหลมงอบเก่า ใช้เวลา 1:30 ชม.
10:30 น. ถึงที่พักที่เกาะหมาก
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
14:00 น. สนุกกับกิจกรรมมากมายที่รีสอร์ท เช่นพายเรือคายัคที่หน้าหาดทรายขาวที่สวยงามเล่นน้ำหน้าหาดกับหมู่ปลา ปั่นจักรยานรอบเกาะ ว่ายน้ำในสระริมทะเล เป็นต้น
18:30 น. รับประทานอาหารค่ำ
20:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 2
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
10:00 น. เดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะกระ, เกาะรัง, เกาะยักษ์
10:40 น. ถึงเกาะกระ ดำน้ำดูปะการัง แหล่งประการังดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดในหมู่เกาะตราด ชมปะการังหลากชนิด โดยลานประการังเขากวาง และฝูงปลา
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
12:45 น. ถึงเกาะยักษ์ ลงดำน้ำดูปะการัง (45 นาที)
13:30 น. มุ่งหน้าสู่งเกาะรัง
14:00 น. ถึงเกาะรัง เล่นน้ำและเดินเล่นชายหาดทรายขาวน้ำใส ของอ่าวศาลเจ้าเกาะรัง
15:00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
15:40 น. ถึงที่พัก, เล่นน้ำชายหาด, ดำน้ำชมปะการัง บริเวณหน้าศาลเจ้าที่หน้าหาดหรือทำกิจกรรมตามอัทยาศัย อาทิเช่น พายเรือ, ขี่จักรยานภูเขา, ตกปลา ตกปลาหมึกหรือนั่งรถชมเกาะ ชมวิว ต่างๆ ในเกาะ สัมผัสธรรมชาติความเป็นอยู่ของชาวเกาะ
17:30 น. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หน้าหาด
18:30 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
10:30 น. สัมภาระรวมไว้ที่ Club House
11:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12:00 น. อำลาเกาะหมาก กลับท่าเรือแหลมงอบ
13:30 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบเก่า เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด 
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info